723 933 559, 777 987 094 obchod@vceli-svicky.eu

Ano, jsme sociální podnik a to již od založení. Tuto formu a cestu podnikání jsme si zvolili vědomě. Možná to bude naším sociálním cítěním, ale spíše to je bohatou zkušeností se zaměstnavateli a chutí dělat něco jinak. Chceme, abychom byli jedna velká rodina a také se o to snažíme.

Když se řekne sociální firma či sociální podnikání, každý si představí neziskovku, která bere dotace a zaměstnává postižené osoby. Je pravda, že taková firma to být může (i když NNO nemají mít za hlavní činnost podnikání), ale správněji se jedná o společnost / firmu, která se řídí speciálními pravidly. A věřte mi, že ne vždy je jednoduché, těchto pravidel dostát.

  1. Společnost umožňuje svým zaměstnancům podílet se na vedení společnosti a na dílčích rozhodnutích – to znamená, že zaměstnanci takovéto společnosti, společně s vedením společnosti, rozhodují jakým směrem se bude společnost ubírat, jaké výrobky se budou vyrábět, jaké stroje je potřeba nakoupit, jaké vzdělávání chtějí absolvovat, podílejí se na tvorbě většiny dokumentů společnosti, atd. My nejsme jen jednatelky, jsme kolegyně našich zaměstnanců, většinou rozhodujeme všichni společně – např. v oblasti marketingu, nákupu strojů, vzdělávání, tvorbě dokumentů, atd. 
  2. Společnost zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce a to více, než z 30% – nejedná se jen o již zmíněné postižené osoby, může se jednat o matky s dětmi do 15 let, dlouhodobě nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez praxe, osoby opouštějící různá zařízení (např. vězni), atd. V našem případě jsme se zaměřili na dlouhodobě nezaměstnané a ženy s dětmi do 15 let.
  3. Společnost reinvestuje zisk zpět do společnosti a to z více, než 50% – důležité je ale investovat zisk tak, aby zlepšení pocítili i zaměstnanci společnosti. Tzn. nákup nových strojů které ulehčí zaměstnancům práci, vzdělávání, vytvoření zázemí zaměstnanců, atd. Momentálně investujeme více, než 90% zisku zpět do firmy. Firma se neustále rozšiřuje a modernizuje.
  4. Společnost se chová ekologicky a šetrně ke svému okolí – šetření vody a třídění odpadu jsou jen základem. Výroba z ekologicky šetrných materiálů, eliminace chemie, pomoc při ekologických akcích, enviromentální osvěta, to vše je součástí sociálního podnikání. Naše výroba mezistěn je zcela bez chemie, výroba svíček a dalších produktů taktéž. Bylinnou zahrádku nestříkáme a hnojíme jedině zvířecím trusem. Máme veškeré šetřící spotřebiče, třídíme odpad, vodu využíváme několikrát.
  5. Společnost se snaží o regionální rozvoj – podporu regionu – jak již zaměstnáváním místních obyvatel, využíváním místních dodavatelů, podporou místních NNO, nabídkou služeb a výrobků především pro místní obyvatele, to je součást podpory regionu. Podporujeme NNO TOOCAN HELP o.p.s., nabízíme zaměstnání pro místní obyvatele, využíváme místní dodavatele a nabízíme především místním včelařům výměnu včelího vosku za mezistěny. 
  6. Společnost, která dodržuje genderovou rovnost – pojem v dnešní době velmi populární. Nejedná se ale jen o nediskriminaci ženy versus muži, ale i nediskriminaci starších osob, mladých, zdravotně hendikepovaných, etnických menšin atd. Pro nás je důležité, aby dotyčný odvedl svou práci a je nám opravdu jedno, jakou barvu pleti má, jaký je jeho sociální status, kolik mu je let a zdali je to muž či žena. Pokud pracuje dobře rádi ho mezi sebou uvítáme.
  7. Nabízí svým zaměstnancům psychosociální pomoc – psychologické poradenství, právní poradenství, řešení životních situací, řešení finančních problémů, atd.. To by sociální podnik měl nabízet svým zaměstnancům a nemělo by mu být lhostejné, jaké problémy zaměstnanec má. I my našim zaměstnancům pomáháme při různých životních situacích. A pokud samy již nevíme, tak máme spoustu lidí okolo sebe, kteří jsou ochotni pomoci.
  8. Společnost je klasický podnikatelský subjekt, který musí dosahovat zisků a který má stejná práva a povinnosti jako společnosti, které nejsou sociálním podnikem. Ano, jsme klasický podnikatelský subjekt, který odvádí daně, platí odvody na zdravotním a sociálním, používá EET, má spoustu kontrol z různých státních subjektů. I my musíme vydělávat a platit své závazky a vymáhat své pohledávky.

Tak co myslíte, má smysl být sociálním podnikem? My myslíme, že ano. 

Pin It on Pinterest

Share This